הכיבוש – גלגל הצלה

מנכ”ל בצלם בא לאו”ם כדי להשתלב במערכת ההסתה וההכפשה נגד מדינת ישראל, וזאת בטענה נגד “הכיבוש”.

אולם נכון היה שיפנה את טענותיו אל הפלסטינים, שהרי אבו-מאזן היה יכול לסיים את “הכיבוש” אם רק היה מקבל את הצעתו המופרזת והמסוכנת של אהוד אולמרט, ראש הממשלה לשעבר. אולם הפלסטינים דוחים כל הצעה ומסרבים לעשות שלום, משום שהם רוצים לכפות באו”ם הקמת מדינה פלסטינית שתמשיך את המלחמה ממעמד של מדינה. הפלסטינים אינם רוצים להיפרד מן “הכיבוש” ובמיוחד לא מסיסמת “הכיבוש” שמשרתת אותם בתעמולת הכזב שהם מפיצים כדי להשיג את חיסולה של מדינת ישראל.

לפי החוק בישראל, וגם בכל מדינה מתוקנת בעולם, הממשלה הנבחרת היא זו שאחראית על יחסי החוץ של המדינה והיא המבטאת את עמדת המדינה בפני העולם. לפיכך, השתתפותו של מנכ”ל “בצלם” בדיון באו”ם היא פגיעה חמורה בהליך הדמוקרטי. הבחירות שנערכו בישראל נועדו, בראש ובראשונה, לקבוע את המדיניות ביחס לשטחי יהודה ושומרון – על עניין זה הלכנו לבחירות. והנה קם לו ארגון שעמדתו נדחתה ע”י רוב הציבור, ובעזות מצח מגיע לאו”ם כדי לשבש את מדיניותה של הממשלה הנבחרת !

שמואל פישר, ברקן

Print Friendly, PDF & Email