הודות לפסיקות בג”ץ – בשוב ה’ את שיבת ציון היינו כחלמאים

 

א.    נעלעל בכמה פסיקות בג”ץ.

  1. הרשימה הערבית ‘המתקדמת לשלום’, שנפסלה ב 1984 ע”י ועדת הבחירות המרכזית, הורשתה בבית המשפט העליון להתמודד לכנסת, בנימוקו של השופט אהרן ברק שִצריך “שתתקיים אפשרות סבירה כי מצעה של הרשימה יתגשם הלכה למעשה”. דהיינו אף שמצעה מצדד בהחרבתה של ישראל אין בכך איום ממשי בנסיבות הנראות לעין. בדומה בשנת 2000 נימק ברק את הכרעתו שלא לפסול את מועמדות עזמי בשארה  במילים אלה “גדר הספיקות הניצב בפנינו הינו, אם הראיות עליהן מתבססת התשובה החיובית לשתי השאלות שהעלינו הן משכנעות ברורות וחד משמעיות“. ההיסטוריה חשפה עד מהרה את נבזותו, ערמומיותו ומידת מסוכנותו של עזמי בשארה, אבל ההילה המשפטית בראשו של ברק נותרה זוהרת כתמיד.  ב 2009 הרשה גם כן בית המשפט העליון בניגוד להחלטת ועדת הבחירות המרכזית, שבל”ד ורע”מ-תע”ל יתמודדו לכנסת.  אחמד טיבי יועצו של ערפאת ימ”ש שידיו המטונפות רחצו דרך קבע בדם יהודים, ובזמנו אמר “כל המהלכים שלי מבוצעים בהנחיותיו של ערפאת” – מככב 22  שנה בכנסת ישראל, ממשמש בסודותיה ומכרסם ביסודותיה בהכשר בג”ץ.        1א.  חוקי הצנזורה הצבאית מתנהלים גם הם בהשראת אהרן ברק אשר שנת 89 קבע כי אם “פרסום הביקורת אינו מקיים ודאות קרובה לפגיעה ממשית בביטחון המדינה” הריהו מותר. המדובר היה בפרסום כשלים בתפקודו של ראש המוסד. הנחיה זו מבוצעת עד היום.

 

  1.  בדצמבר 92 השהה בג”ץ בלחצו של אהרן ברק את גירוש 415 אנשי חמאס ללבנון. אף שהגירוש בוצע לבסוף, ההשהיה  בלמה קשות את אלמנט ההרתעה. השופט שמגר טען דווקא שצעד הממשלה היה חוקי.        2א. “תוואי הגדר… פוגע יתר על המידה באוכלוסיה הפלסטינית המקומית; לא נעשה איזון נאות בין צורכי הביטחון לצורכי התושבים” קבע בג”ץ ב 2004 ופסל בניית 30 מתוך 40 הק”מ ממכבים עד גבעת זאב.        2ב. בפס”ד קעדאן  בשנת 2000 פתח השופט ברק אפשרות להשתלטות ערבית בתוככי ישובים יהודיים, ולעידוד תפיסה פוסט ציונית.

.3.    ב 2017 וב 2020 קבע בג”ץ ש”הזכויות לחירות ולתנועה” של המסתננים נפגעו מצעדי הממשלה, צעדים שנקטה הממשלה בכדי להגן על ישראל משטף בלתי נשלט של אוכלוסייה מאוד בעייתית.

  1. ב 2006 אישר בית המשפט ברוב של 6 נגד 5 את התיקון לחוק האזרחות האוסר איחוד משפחות של פלשתינאים עם ערבים ישראלים, וזאת בשל השתתפותם של ערבים ישראליים בפיגועים. אהרן ברק נמנה למזלנו עם חמשת השופטים שנותרו בדעת המיעוט.

ב.     משמעות פסיקות אלה ודומיהם שלא הזכרנו, היא שההיגיון הבג”צי נזהר שלא לפגוע בחופש הביטוי, חופש התנועה, ועוד כמה חופשים  הנוגעים למיעוטים אויבים או עוינים יותר ופחות ליהודי ישראל. ואני שואל, ומה בנוגע למלות התקווה “להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים”?  לשאלה זו נתן בית המשפט העליון תשובה גורפת; כל עוד קיים פתח של ספק ואין  וודאות ממשית בנזק העתיד להתרחש, עלינו להעדיף  את המקופחים ההם.

שער בנפשך אתה הקורא, מה היה קורה אם היינו מיישמים מדיניות כזו בתחום הרפואה המונעת.

רפואה מונעת כוללת התנהלות שיטתית מבוקרת בסגנון האכילה והשתיה שלנו, באיכותה של הפעילות הפיזית והספורטיבית, בשימוש בחומרי סיכה שונים, בשהייה באקלים מאוזן, ועריכת בדיקות מפעם לפעם, ועוד. רפואה מונעת  היא ממהותה התנהגות שהרבה מהַנְחיותיה אינן נסמכות על וודאות או בגין סכנה מיידית. אנו במודע מוותרים בעקביות על הנאות וצרכים מגוונים עכשוויים במגמה לצמצם עד למינימום כאבים וצרות בעתיד הקרוב או הרחוק.

לוּ העתקתי את גישת בג”ץ בפסיקותיו, אל תחום הרפואה המונעת, ומידי פעם הייתי חוטא שוב ושוב בארוחה ממש טובה אך אסורה “אבל רק הפעם”  –  היה רופא המשפחה נוזף בי  בטענה שאני מתנהל בגישה ילדותית השקועה כולה בהווה כל עוד לא יוכח אחרת, והיה נותן בי עיניו  ואומר “ישנם תופעות וסימפטומים בלתי סימפטיים, שכאשר מגלים אותן, כבר מאוחר מידי מכדי שיהיה אפשר לתקנן. הן  ייהפכו לכרוניות, מייסרות והרסניות ויחריבו את שמחת החיים שלך ובמקרה קיצון אף את טעם החיים”.

מסתבר שכל הלכה והלכה בודדת שיצאה מפי דרי בית המשפט העליון אין בה כשלעצמה לסכן את בטחונה או ערכיה של מדינת היהודים, אך צבר פסיקותיהם ה’עליונות’ הנערַם לכדי מחיצה עבה החוסמת את מעבַר החמצן לריאותיה של המדינה, מהווה  סכנה גדולה וממשית!!    למרות זאת, מאחר שלדברי ברק “מלוא כל העולם משפט”, לא נותר מקום להיבטים אחרים בהווה ובעתיד חוץ מהקו המשפטי הצָרוף והמנותק.

בשנת 2002 בפסיקה המכונה “בג”ץ הקשת המזרחית”  הביא בית המשפט למחסור חמור בקרקעות וממילא לעליה  חדה במחיר הדירות, ולנזק כלכלי אדיר וממושך לתושבי ישראל. הווה אומר מישור הקיום הכלכלי-פיזי של מדינת ישראל, אף הוא אינו עמיד בפני חבטות בג”ץ.  לפני שנים קבע השר והרב בני אלון ז”ל, לאמור: בג”ץ הוא סכנה אסטרטגית למדינת ישראל.

 

צר לי השימוש בלשון בוטה, אך שופטים הללו (אלה השותפים לפסיקות  בסגנון שתיארתי, ואלה בלבד) נוקטים בגישה שמאפייניה ילדותיים. ‘יש שופטים בירושלים’  – שופטים ילדותיים.

מעתה יש להבין שאמרתו של השופט אהרן ברק “מלוא כל העולם משפט”, אינה קביעה כמותית בלבד , במשמע; אין תחום המשוחרר מהערכה משפטית אודותיו –  אלא כוללת היא בקרבּה גם קביעה איכותית, במשמע;  הפסיקה וההכרעה השיפוטית היא הערך העליון, כזה אשר משקלו כבד יותר מאשר שיקולים ערכיים כלשהם, וכבד גם מצרכיהם החיוניים של עם ישראל ומדינתו.

ה’אני העליון’ המתגלם בקו תפיסתי מתמשך כזה, ‘אני ואפסי עוד’ , יונק ממגלומניה ילדותית. כך לעניות דעתי.

ומשֶכּך, אין פלא שהכרעות בג”ץ והלכותיו הנן אבסורדיות בעליל כמערכת חיסון התוקפת את הגוף עצמו,    ולצערנו ובושתנו,  בשוב ה’ את שיבת ציון היינו כ’חלמאים’.

 

Print Friendly, PDF & Email