התכנית למחשבה משפטית ע”ש ינאי כהן ז”ל: ד”ר אביעד בקשי בשיחה על נזקי המהפכה החוקתית