בריחת המחבלים – הכתובת היתה על הקיר

הכתובת הייתה על הקיר. בושה.
1. ביוני 2018, לאחר פעילות ציבורית משולבת ואינטנסיבית, חלקה מאחורי הקלעים וחלקה מעל כל במה, של סוהרים לשעבר, של משפחות שכולות ושל תנועת אם תרצו שתכללה חלק ניכר מאד מן הגורמים והמאמצים, הודיע שר הבט”פ (דאז) גלעד ארדן שבכוונתו להקים “ועדה ציבורית לבחינת התנאים שבהם מוחזקים אסירים ביטחוניים בבתי הסוהר בישראל.”
2. עד היום שום דבר מן המסקנות לא יושם. כלום.
הכול הוקרב על מזבח השקט התעשייתי, הכול נותר פרוץ.
ארדן לא עשה דפק על השולחן. לא בזמן שעוד היה שר בטחון פנים ולא אח”כ. אפילו לא שלח תזכורת לשום גורם באשר הוא, כאילו אחריות אישית, או מיניסטריאלית היא מילה גסה.
4. אלו עיקרי המסקנות אשר מעולם לא יושמו ואילו היו מיושמות- לא היינו נמצאים בחרפה שאנו נמצאים בה כעת:
• הפסקת האוטונומיה בבתי הכלא: להפסיק להחזיק את המחבלים באגפים לפי שיוך ארגוני. חמאס לא יישבו באגף נפרד ופת”ח באגף נפרד. האגפים יהיו מעורבבים, כך שהתנהלות האסירים לא תהיה כקולקטיב בפני שב”ס וההתייחסות לכל אסיר תהיה באופן פרטני ככל שניתן.
• ביטול מוסד ‘דובר’ (“שאוויש”) האסירים במתכונתו הנוכחית: הקשר בין בתי הסוהר והמחבלים לא יתנהל יותר באמצעות הדובר האגפי.
הוחלט על קביעת פונקציה של נציג אסירים מתחלף, אשר יעמוד בקשר עם שלטונות בתי הסוהר אך ורק בנושאים כלליים ובשום אופן לא כאלה שנוגעים באופן פרטני לאסירים וכן שנציג אסירים זה לא יהיה מחבל עם דם על הידיים.
• קיצוץ בכספים המופקדים בבתי הכלא עבור מחבלים:
יתבצע קיצוץ משמעותי בכספים המופקדים על ידי בני המשפחות למחבלים בבתי הכלא שבאמצעותם הם רוכשים מוצרים בקנטינה, על הפסקת ההפקדות מטעם הרשות הפלסטינית, על הפסקת ההפקדות הקבוצתיות ומעבר להפקדה פרטנית לכל אסיר ועל הפסקת רכש החוץ לחלוטין.
• יופסק הבישול באגפי הכליאה: אספקת מזון בסיסי תתבצע על ידי שב”ס בלבד.
• צמצום צריכת המים: לאור בזבוז המים החריג והקיצוני בקרב האסירים הביטחוניים החליט השר לביטחון הפנים על הוצאת המקלחות אל מחוץ לאגפי האסירים, קביעת יעדים לצמצום צריכת המים והתקנות מערכות למניעת צריכה מופרזת. זמן השימוש של המחבלים במים יוגבל וכן גם הצריכה לכל אסיר.
Print Friendly, PDF & Email