תום בשטח, פרק 4: ההשתלטות הפלסטינית סמוך לבית אריה