תום בשטח, פרק 7: שומרים על קרקעות המדינה במערב השומרון