מה הסיפור עם הפליטים מאוקראינה? עו”ד דוד פטר מקהלת ומתן אשר מתנועת אם תרצו בשיחה מיוחדת