פניית אם תרצו לשר החוץ בעקבות מעורבות של שגריר גרמניה בעתירה ומימון גרמני לארגונים שעתרו לבג”ץ לביטול התיקון לחוק היסוד

הנדון: מעורבות של שגריר גרמניה בעתירה ומימון גרמני לארגונים שעתרו לבג”ץ לביטול התיקון לחוק היסוד.

1. בשמיני לחודש אוגוסט האחרון הגישו 38 ארגונים עתירה לבג”ץ לבטל את התיקון לחוק יסוד השפיטה, תיקון שמטרתו לצמצם את עילת הסבירות .

2. חוקרי תנועת אם תרצו פרסמו מיד לאחר מכן כי 20 מתוך 38 הארגונים ממומנו החל מ-2012 ביותר מ-367 מיליון (!!) ₪ על ידי ישויות מדיניות זרות .

3. בבוקר הדיון בבג”ץ, 12/9/2023, פרסם שגריר גרמניה בישראל סרטון שלו מתוך בית המשפט לפני תחילת הדיון .

4. בעקבות פרסום הסרטון והנוכחות הפיזית של שגריר גרמניה בישראל, חוקרי אגף המחקר של אם תרצו, בדקו וחשפו כי 19 ארגונים שהגישו עתירה לבג”ץ לביטול התיקון לחוק היסוד מומנו על ידי ישויות מדיניות זרות הקשורות לממשלת גרמניה.

5. החל משנת 2012 19 הארגונים מומנו ביותר מ-64 מיליון ₪ מישויות מדיניות זרות הקשורות לגרמניה, ורק בשלוש השנים האחרונות 2020-2022 הארגונים מומנו ביותר מ-18 מיליון ₪ מכסף גרמני. [נספח א’]

6. השגרירות הגרמנית בישראל מימנה באופן ישיר 9 ארגונים ביותר מ-4 מיליון ₪ החל מ-2012, כאשר ב-3 השנים האחרונות מדובר על מימון ישיר מהשגרירות הגרמנית ביותר מ-1,800,000 ₪ לארגונים הבאים: איתך – מעכי, במקום, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, יוזמות אברהם, עיר עמים, פורום דו קיום בנגב, קו לעובד ורופאים לזכויות אדם ישראל.

7. אין ספק כי הנוכחות של השגריר הגרמני בדיון כאשר ישנם ארגונים רבים הממומנים ישירות על ידו ועל ידי כסף גרמני יש בה מעשה של חתרנות מדינית זרה.

8. הגיע הזמן למעשים ופעולה אפקטיבית נגד המימון הממשלתי הזר לארגוני חברה אזרחית הרשומים בישראל הפועלים לקידום תעמולה פוליטית, פגיעה בריבונות ישראל, פגיעה במדיניות ישראלית ואף ארגונים הפועלים נגד מדיניות הלחימה בטרור של ממשלת ישראל.

9. האם ישראל תשתוק אל מול הפגיעה ביחסים הדיפלומטים בין המדינות?

10. האם גרמניה הייתה מאפשרת לישראל למממן במיליוני אירו ארגונים גרמניים שהיו פועלים לשינוי מדיניות ממשלת גרמניה במספר רב של נושאים ואף לביטול חוקים שהממשל הגרמני מקדם ומעביר?

11. אנו קוראים לך לקדם באופן מיידי הצעת חוק למיסוי ארגונים אלו, דוגמא להצעת חוק מובאת בנספח ב’.

12. כמו כן מצופה ממך לזמן את שגריר גרמניה בישראל לדרוש ממנו להפסיק את המימון הגרמני לארגונים אלו.

13. חוסר פעילות בנושא ימשיך להעצים את פעילות הארגונים במימון ממשלתי זר והדבר יגרום להמשך פגיעה בריבונות של ממשלת ישראל.

בברכה,

אלון שוורצר

ראש אגף מדיניות תנועת “אם תרצו”

נספח א’

טבלה ובה פירוט של המימון הגרמני. הנתונים נלקחו מתוך המסמכים שפורסמו על ידי הארגונים ומתוך מאגר המידע הממשלתי https://data.gov.il/dataset/moj-amutot

 

נספח ב’

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email