פרשת בהר: לדעת לעצור, לדעת לסמוך, ולעזור לאחר לעשות את אותו הדבר

מאת: חן כרמל, רכזת הניו-מדיה בשפה האנגלית של תנועת אם תרצו

פרשת בהר מדברת על שלושה דברים עיקריים: דיני השמיטה בארץ ישראל – מקום, דיני היובל – זמן, ודיני אדם שירד מנכסיו – נפש.
כשקוראים את הפרשה, קשה להתעלם מהמסר העיקרי שהוא אמונה ובטחון. לסמוך על ה’ כל ההוראות בפרשה הזו הם קודם כל שמיטת השכל, ההרי עבור ההגיון, לשמוט קרקע למשך שנה שלמה זה ניסיון כנראה בלתי אפשרי. חייבים אמונה.

רש”י אומר, ממצוות השמיטה מוכח שהתורה ניתנה מסיני, כלומר מן השמים ולא משה מעצמו אמרה. כי איך יוכל אדם קרוץ מחומר להבטיח הבטחת “ועשת את התבואה לשלוש השנים”? הרי אין זה כדרך הטבע!

אנחנו צריכים להאמין ולבטוח שבשנה השישית, היבול יספיק ל-3 שנים קדימה.
שנת היובל מסמלת שחרור ‘וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, תשובו איש אל אחוזתו – תשובו לשון תשובה. מהי תשובה אם לא אמונה וביטחון מוחלט בה’?
הישיבה על הארץ “לבטח” כוללת שני סוגי ביטחון: יש ביטחון מפני האויבים; עליו מבטיחה התורה, כי אם נשמור את החוקים ואת המשפטים לא יוכלו האויבים לגעת בנו לרעה.

אך ישנו סוג ביטחון נוסף, והוא נוגע לעם ישראל עצמו: עלינו להיזהר איש בכבוד אחיו, “ולא תונו איש את עמיתו” (כ”ה, י”ז), כך שלכל אחד ואחד מעם ישראל יהיה ביטחון אישי, ולא יצטרך להישמר מפני חבריו.

אל תיקח נשך וריבית, על זה כתוב רבי נחמן מברסלב באורח חיים – הלכות פסח ו’ – אות יב’, שמזהירה התורה את המלווה שלא יהיה כנושה. וזאת כדי להציל את הלווה מעבדות וכך הלווה יוכל לזכות להרחיב ידו, לפרוע למלווה ולהינצל מן העניות.

מה שמביא אותנו לעניין השלישי של אדם שירד מנכסיו.
המצווה שלנו היא לעזור לאדם כמה שיותר להתפרנס, כדי שהוא גם יהיה בתוך מעגל האמונה והביטחון ויש לעשות כל מאמץ כדי שהאדם יהיה משוחרר.
לפדות אדם שמכר עצמו לעבד. בשנת היובל הוא יוצא לחופשי בכל מקרה.
וכל מצווה כזו מסתיימת בתזכורת “אני ה’ אלוקיכם.” תבטחו בי.

הרב יונתן זקס זצ”ל כותב בספרו ‘רעיונות משני חיים’, פרשת בהר מלמדת אותנו שאי אפשר ליצור חברה צודקת באמצעים פוליטיים בלבד של שמיטת חובות והחזרת הלוואות, אלא שישנם גם מימדים פסיכולוגיים רוחניים וברמה האישית הוא מציע לנו לחשוב על כל מה שיש לנו כפקדון.
ולא רק כפקדון שניתן לנו, לרווחה שלנו ושל המשפחה שלנו אלא גם לרווחה של אחרים.
ואת נקודת המוצא של ‘מה אני מרוויח’ להחליף ב’מה אני יכול לתרום’.
כשאנחנו חיים מתוך הנקודה הזו, בוודאות החיים שלנו שמחים יותר, משמעותיים יותר ומרוממים גם את חייהם של אחרים.
כלומר ההוראות האלה המצוות האלה שה’ נותן לנו בפרשה לא רק באות לחזק אותנו באמונה וביטחון שיש דרך שאנחנו יכולים לפעול,
שדרכה ה’ ידאג לנו לפרנסה, אוכל ואחוזה, אבל בעיקר הוא יעזור לנו לחיים בעלי משמעות וברכה, בזכות זה שנתן משמעות לאחרים.
והבונוס הכי גדול, שקיום המצוות האלה הם שמירה והשגחה ואפילו הצלה ממש על עם ישראל. כמו בנס השמיטה מצוק איתן.

 

Print Friendly, PDF & Email