שילוב חרדים בצה”ל: כוח מכריע וחיזוק האחדות בישראל

שילוב חרדים בצה”ל: כוח מכריע וחיזוק האחדות בישראל

מאת: הדס דוברבסקי, ראש אגף קשרי חוץ בתנועת אם תרצו, לוחמת במילואים

סוגיית שילובם של החרדים בצה”ל הפכה למשמעותית ודחופה במיוחד במהלך המלחמה הנוכחית.
אי אפשר להפריז בחשיבות גיוס חרדים לשירות צבאי, במיוחד לאור ההתמודדות של ישראל עם מצוקת כוח האדם בצה”ל ולאור עלייה בתסכול הציבורי.

צה”ל נשען על חייליו האזרחיים, וכל חייל, אפילו החייל הכי פשוט, תורם לביטחון המדינה.
בזמן מלחמה, עולה הצורך בכוח אדם, וחשוב לגייס מכל חלקי החברה. שילוב החרדים יחזק את שורות צה”ל, ויספק כוח אדם נחוץ להתמודדות עם דרישות מבצעיות שונות. גיוסם יוכל להכריע לטובת הגנת ישראל ויסייע להפחתת העומס על החיילים שכבר משרתים, שלעתים קרובות מתמודדים עם פעילות ממושכת ולחץ אינטנסיבי.

בעתות מלחמה, האמון בחברך הוא ערך עליון. חיילים תלויים זה בזה בשביל הישרדות והצלחה. במיוחד לאחר כישלונות ב-7 באוקטובר, חוסר האמון בצבא נמצא בשיא של כל הזמנים. על ידי גיוס חרדים לצה”ל ניתן לחזק את האמון הזה – המגזר החילוני יצטרך לסמוך על הצבא ועל החיילים החרדים שיפעלו להגנת ישראל, והחרדים יצטרכו לסמוך על כך שצה”ל יתמוך באורחות חייהם וערכיהם.

חוויות משותפות בצבא מפרקות דעות קדומות ובונות בסיס של כבוד והבנה הדדיים. הניסיון הצבאי, וככזה שיתוף בנטל האובדן האישי, מגשר על פערים חברתיים ומקדם הבנה הדדית ושיתוף פעולה בין קהילות חילוניות ודתיות. סולידריות זו חיונית בשמירה על המורל הלאומי והחוסן בזמן משברים.

מעורבותם של יהודים חרדים בצה”ל בתנאי מלחמה מלחיצים אינה רק הכרח אסטרטגי אלא צעד לקראת חברה מכילה ועמידה יותר. הנטל המשותף והאמון הנרקמים בכור השירות הצבאי יכולים לקרב בין חילונים וחרדים, לטפח ישראל חזקה ומאוחדת יותר.

Print Friendly, PDF & Email