פתרון המדינה האחת למזרח התיכון

גליון 345, ח’ באב התשע”ה 24 – 31.7. 2015

לדעת שר החוץ האמריקני ג’ון קרי, סנקציות לא יעצרו את איראן מלפתח גרעין. אם כך, האם הטענה כי אם איראן תפר את ההסכם אמריקה תפעל להשבת הסנקציות היא עוד בלוף מבית היוצר של הבית הלבן?

Print Friendly, PDF & Email