אנטישמיות בקמפוסים

גליון 187,

לאחרונה הוקם בארה”ב מרכז ברנדייס לזכויות אדם, שבראשו עומד פרופ’ למשפט חוקתי קן מרכוס, שמטרתו לקדם את זכויות האדם והאזרח של העם היהודי ואת הצדק – לכל. היוזמה ננקטה בעקבות פגיעה בזכויותיהם של אקדמאים יהודים בעולם החופשי.

Print Friendly, PDF & Email