זה צדק חברתי

גליון 325, כ”ד בשבט התשע”ה 13 – 20.2.2015

זה נכון שעשרה הקבין של כשרון אמנותי שירדו לעולם ניתנו אך ורק לאנשי שמאל, ובמיוחד לשמאל האנטי-ציוני, אבל יש להם עדיין מה ללמוד מהיושרה של נטורי קרתא. מתנגדים חרדים אלה של הציונות לפחות מסרבים לקחת כסף מהמדינה היהודית שהם מעוניינים לבטל, ואינם גורפים כספים – בצורת פרסים, מינויים ומשכורות – מכספי הציבור שעובד ולוחם למענה.

Print Friendly, PDF & Email