מי זה מי

גליון 264, ז’ חשוון התשע”ד 11 – 18.10.2013

איננו באים כאן חלילה לחלל את המנטרה הטרנסנדנטלית של השמאל הקובעת את כללי העסקה: “שטחים תמורת שלום”. להפך, אנו תומכים בה בכל לב: הערבים יוותרו על השטחים שכבשו, ואנחנו ניתן להם שלום. ובאותה רוח היה פרופ’ ישראל אלדד נוהג לומר שהוא כמובן מאמין בחזון ישעיהו “וגר זאב עם כבש”, אך היה שואל: “אבל למה אנחנו תמיד צריכים להיות הכבש”?

Print Friendly, PDF & Email