קולוניאליזם? לא בבית ספרנו

גליון 86, יב באדר התש”ע 26.2 – 5.3.2010

חברת קידוח נפט בריטית הודיעה, כי החלה בקידוח סמוך לאיי פוקלנד. זאת, למרות התנגדותה של ארגנטינה, שמערערת על הריבונות הבריטית בקבוצת האיים שלחופי דרום אמריקה. שמירה על זכויות היסטוריות עתיקות בנות כ-150 שנה במקום אצל הבריטים משום מה אינה מהווה כיבוש משחית.

Print Friendly, PDF & Email