שיער בלונדי

נסעתי ברכבת באחת הדרכים הנידחות בפולניה. הרכבת הלכה וקרבה לתחנת קשר אחת ועתידה הייתה להתעכב שם כשעה. שכני, שישב למולי בפינה אפלה, התכוון לרדת…

‎קריאה

להכשרת הדור

מנהיגי הערבים ועיתונאיהם הכריזו על הרוצחים והטובחים (של מאורעות תרפ”ט) כעל גיבורים לאומיים, שלקבריהם עולים לרגל למאות. דבר כזה הוא יחיד במינו. עדיין לא קרה שאיזה עם שהוא או מנהיגיו יכריזו על בני עמם כגיבורים לאומיים רק משום שהם רצחו ישישים ועוללים יהודים

‎קריאה