“המאהב הקשוח” של ישראל

אחת השאלות שיוכל גולדברג להפנות לאובמה: “ההגדרה של מחלקת המדינה האמריקנית למושג אנטישמיות כוללת יישום של סטנדרט כפול. מדוע אם כן השימוש המובהק שלך בסטנדרט כפול כלפי ישראל לא ייחשב כביטוי של אנטישמיות?”

‎קריאה

כפל הצביעות

זהו כישלון בעל קנה מידה עצום שממשלות ישראל, מנהיגיה ונציגיה הבינו מאוחר מדי ומעט מדי את אופי התהליכים של דמוניזציה ודלגיטימציה וכיצד נעשה בהן השימוש בסטנדרטים כפולים. בו בזמן, מעקב אחרי תהליכים אלה מעניק תובנות רבות על ההתדרדרות המוסרית של החברות בנות זמננו, ובכללן החברות המערביות

‎קריאה