הכורסא

הצום המכונן שלי

הדיבורים התחילו בתפילות ראש-השנה. בעיקר בהפסקות שבין העליות לתורה. התפילה נערכת בבית הקולנוע של המעברה, שהוסב בימים הנוראים לבית כנסת אחד גדול. זהו מבנה…

‎קריאה