משבשב ברוח

עבד פסח

טוב, אז כמו שאתה זוכרים, הייתי קצת בחופש עם החברה שלי, ולמרות שלא כל כך רציתי לנסוע למדינה הזאת טורקיה, בכל זאת נסעתי כדי…

‎קריאה